slide show

Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter niet uitgesloten dat u informatie tegenkomt die onvolkomenheden bevat. Aan deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De gegevens op deze website zijn van informatieve aard en zijn geheel vrijblijvend. Ze worden verstrekt met het oog op het op gang brengen van een discussie over wat nu juist de betekenis is van "gezonde voeding". De website eigenaar en auteur(s) stellen artikels ter beschikking en is het niet noodzakelijk eens met de inhoud van deze artikelen te zijn. De gegevens op deze website zijn geen vervanging voor een geneeskundige behandeling of geneeskundig of voedingsdeskundig advies van welke aard ook. Raadpleeg steeds uw geneesheer en medisch deskundige voor alles wat met uw gezondheid te maken heeft. Sla nooit het professioneel medisch advies van uw geneesheer of andere medische deskundige in de wind ten gevolge van iets dat u hier zou gelezen hebben.

De Website eigenaar en auteur(s) dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor het hier gepresenteerde materiaal noch voor de correctheid of om het even welk ander kenmerk ervan en kunnen niet (direct of indirect) aansprakelijk gehouden worden tegenover wie ook voor het hier verstrekte materiaal, noch voor het gebruik ervan noch voor gevolgen van het gebruik ervan van welke aard ook. Beovita Natural Products ontwikkelt en produceert hoogwaardige natuurlijke "Whole food" voedingssupplementen en geeft informatie en adviezen over voeding en gezondheid, maar is niet verantwoordelijk voor de therapeutische adviezen die middels deze website worden gegeven. Niets van deze website mag worden gebruikt of gekopieërd zonder hiertoe vooraf een schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Beovita Nederland.


Contact | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | Check mail | English